Miesiąc: marzec 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

                                                                        Zarządzenie nr 17/2023                                                                     Burmistrza Gminy Miłosław                                                                       z dnia 31 marca 2023 r.