Urząd Gminy informuje, iż w związku z pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych w dniu 31 marca br. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych możliwe będzie w godzinach od 7:00 do 13:00.

Możliwe również problemy techniczne przy obsłudze spraw z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego.