27 grudnia – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

WywieśMy flagi dla powstańców! Jako Gmina Miłosław włączamy się w akcję, której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z okazji 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do wywieszenia powstańczych flag na znak naszej wdzięczności i szacunku wobec poświęcenia rodaków.