„Przebudowa ulicy Rybackiej oraz Krętej w miejscowości Miłosław, gm. Miłosław”

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Miłosław zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Rybackiej oraz Krętej w miejscowości Miłosław, gm. Miłosław”. Wykonana została nowa nawierzchnia chodników z kostki brukowej na ul. Rybackiej oraz ul. Krętej o łącznej  długości 0,301 km.

Kwota dofinansowania wyniosła 294 400,00 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła 368 000,00 zł.