1 880 000,00 złotych dla Gminy Miłosław z Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Miłosław otrzyma 1 880 000,00 złotych dofinansowania na realizację inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Program Inwestycji Strategicznych oferuje bezzwrotne dofinansowania dla inwestycji samorządowych. Promesy inwestycyjne dla miast i gmin udzielane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wysokość wsparcia samorządów wynosi do 95 procent wartości zadania.