Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Miłosław w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 4 335,00 zł na realizację inwestycji w zakresie zakupu i instalacji masztu wraz z flagą. Maszt został zamontowany w pobliżu remizy OSP w Miłosławiu.

Całkowita wartość projektu to kwota: 4 335,75 zł

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Celem projektu było zjednoczenie mieszkańców naszego kraju i zachęcenie ich do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Patronat honorowy objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.