Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu oraz Szkoła Podstawowa w Czeszewie otrzymały wsparcie w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Miłosławiu oraz Szkoła Podstawowa w Czeszewie otrzymały w 2022 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach wsparcia łącznie szkoły otrzymają 20 000 zł (z czego 16 000 zł – rządowe wsparcie, a 4000 zł – wkład własny gminy). Program ma na celu przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości wydawnicze oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.