Granty PPGR

Gmina Miłosław realizuje projekt w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Głównym celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Kwota przyznanego grantu to 530 000,00 zł

Informujemy, że Gmina Miłosław podpisała umowę na realizację programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Łączna kwota dofinansowania to 530 000 zł na zakup 214 sztuk sprzętu komputerowego. Wsparcie mają otrzymać mieszkańcy, którzy złożyli kompletne wnioski i dokumenty wymagane w tym konkursie. W najbliższym czasie rozstrzygniemy postępowanie przetargowe na dostawę sprzęt komputerowego.