„Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)”

W październiku na terenie  gminy Miłosław realizowane jest Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy  lub pozostających poza rynkiem pracy.

 

Jak sprawdzić tożsamość ankietera?