Badania mammograficzne

Zachęcamy wszystkie mieszkanki naszej gminy urodzone w latach (1954- 1973) do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mammobus będzie dostępny ul Różowa  6, przy MCK, w godzinach  09:00-13:00.