„Zielony przystanek”

W centrum Miłosławia na Placu Wiosny Ludów powstał  ‘’Zielony przystanek ‘’. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian w środowisku naturalnym poprzez stworzenie miejsca zieleni w centrum miasta. Zmodernizowana została istniejąca wiata przystankowa, która została obudowana drewnem. Stworzony został zielony dach z różnorodnością roślinną oraz z boczną fasadą kwiatów. Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 31 488,00 zł. Całość prac wyniosła 39 360,00 tys. zł.