Renowacja figury św. Wawrzyńca

Usytuowana pod baldachimem kapliczki figura
św. Wawrzyńca, pod którą spoczywają w grobowcu zwłoki  powstańców z 1848 r została poddana pracom
konserwatorskim. Pochodzi z 1809 r. autorstwa K. Chojnackiego. Znajdowała się wcześniej
na placu kościelnym przed wikarówką, przeniesiona przez S. Mielżyńskiego na
pomnik Kosynierów Miłosławskich, znajdujący się przy ul . Zamkowej  w Miłosławiu przy  Kościele 
św. Jakuba Apostoła. Renowacji podjęła się firma ANTA – konserwacja
zabytków i dzieł sztuki z Kostrzyna Wlkp., która w ramach prac wykonała m.in. usunięcie
pożółkłych kitów epoksydowych, oczyszczenie powierzchni figury, uzupełnieniu
ubytków w rzeźbie. Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7 000,00
zł. Całość prac wynosiła 11 057,00 tys. zł.