Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

                                                                                                                

KOMUNIKAT

dotyczący projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

KONIECZNE UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI – GRANTY PPGR!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Zgodnie z nowymi wytycznymi Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pilne dostarczenie do Urzędu Gminy w Miłosławiu najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 15.00, niżej wymienionych dokumentów:

– potwierdzających fakt zatrudnienia w zlikwidowanym PPGR krewnego w linii prostej dziecka, tj. rodziców, dziadków, pradziadków oraz fakt zamieszkiwania w miejscowości lub gminie objętej PPGR (umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie, książeczka ubezpieczeniowa, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dotyczące świadczeń emerytalnych lub rentowych lub inne dokumenty będące w Państwa posiadaniu);

– potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej – akty urodzenia, akty ślubu i inne dokumenty, z których wynikają imiona i nazwiska poszczególnych osób;

– potwierdzających zamieszkanie dziecka/wnioskodawcy na terenie Gminy Miłosław – np. umowa najmu mieszkania, kopia legitymacji szkolnej,

Uwaga! Nie ma możliwości składania oświadczeń przez nowe osoby, gdyż wniosek do „Cyfrowej gminy” został już złożony i jest aktualnie weryfikowany przez operatora konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.

Powyższa zmian warunków jest niezależna od Gminy Miłosław.