Renowacja pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

Pierwszy obelisk naszego wieszcza na ziemiach polskich, który w 1899 roku został ufundowany przez Józefa Kościelskiego, znajdujący się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Miłosławiu został poddany pracom konserwatorskim. Renowacji podjęła się firma ANTA – Konserwacja zabytków i dzieł sztuki z Kostrzyna Wlkp., która w ramach prac wykonała m.in. rekonstrukcje popiersia Słowackiego w marmurze, elementów rzeźby dziewczyny, urny, znicza i podstawy postumentu. Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15 000,00. Całość prac wynosiła 60 tys. zł.