Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 – „Słoneczna polana w Miłosławiu”

Pragniemy poinformować, iż Gmina Miłosław uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

„Słoneczna polana w Miłosławiu”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4.
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1.
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od 01 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miłosław poprzez dofinansowanie doposażenia placówki do potrzeb dzieci do lat 3 w terminie 01.06.2021 – 31.08.2021 oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w okresie 01.09.2021 – 30.06.2023, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
  2. Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość projektu: 1 437 039,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 221 483,66 zł