Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie

Gmina Miłosław realizuje projekt pt. Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie
z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Cel projektu – poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Czas realizacji projektu – 01.03.2021 – 31.08.2022.
Wartość projektu – 429 741,79 zł
Dofinansowanie – 408 091,79 zł
Wkład własny – 21 650,00 zł