Nagroda im. Kościelskich 2015 r.

Tegoroczną Nagrodą Fundacji Kościelskich uhonorowany został Szczepan Twardoch za powieść „Drach”.  

„Drach” to śląska epopeja opowiadająca o rodzinie wciągniętej w wir historii.

W komunikacie czytamy, iż jury „wyróżnia pełną rozmachu panoramę historii Ślązaków ostatniego stulecia. Drach pokazuje, w jakiej mierze dzieje wielonarodowej społeczności wynika ze wzajemnego niezrozumienia się poszczególnych nacji, różnorodności kultur
i politycznych interesów, a jednocześnie czyni wszystkich swych bohaterów równymi wobec natury i jej często okrutnych praw.”

Nagroda Kościelskich jest przyznawana od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich działającą w Genewie. Jest to jedna z najstarszych polskich instytucji kulturalnych.
Powstała na mocy testamentu Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom polskim (głównie pisarzom i krytykom literackim), zamieszkałym w kraju bądź na emigracji. Laureatów wybiera jury powoływane przez radę fundacji.

Uroczyste wręczenie nagrody kościelskich odbędzie się 10 października 2015 r. w Montricher
w Szwajcarii.