Laureaci nagrody im. Kościelskich

 • 2012-  Andrzej Dybczak
 • 2011 – Andrzej Franaszek
 • 2010 – Marcin Kurek
 • 2009 – Tadeusz Dąbrowski
 • 2008 – Jacek Dukaj
 • 2007 – Mikołaj Łoziński
 • 2006 – Jolanta Stefko 
 • 2005 – Jacek Dehnel
 • 2004 – Tomasz Różycki
 • 2003 – Dawid Bieńkowski
 • 2002 – Olga Stanisławska
 • 2001 – Jerzy Sosnowski
 • 2000 – Michał Paweł Markowski, Wojciech Wencel
 • 1999 – Adam Wiedemann, Arkadiusz Pacholski
 • 1998 – Przemysław Czapliński, Jacek Podsiadło
 • 1997 – Olga Tokarczuk, Andrzej Sosnowski
 • 1996 – Jacek Baczak, Marcin Swietlicki
 • 1995 – Magdalena Tulli, Andrzej Stasiuk
 • 1994 – Maciej Niemiec, Tadeusz Słobodzianek, Marek Wojdyło
 • 1993 – Marzanna Bogumiła Kielar, Artur Szlosarek
 • 1992 – Aleksandra Olędzka-Frybesowa ( wyjątkowa i jednorazowa Nagroda im. Kajetana Morawskiego za szczególne zasługi w rozpowszechnianiu literatury francuskiej w Polsce)
 • 1992 – Krzysztof Myszkowski 
 • 1991 – Andrzej Bart, Marian Stalą
 • 1990 – Wisława Szymborska (wyjątkowa i jedno­razowa Nagroda im. Zygmunta Kallenbacha za najwybitniejszą książkę ostatniego dziesięciolecia)
 • 1990 – Grzegorz Musiał, Bronisław Wildstein, Marek Zaleski
 • 1989 – Włodzimierz Bolecki, Jerzy Pilch, Krzysztof Rutkowski
 • 1988 – Paweł Huelle, Piotr Sommer
 • 1987 – Nagrody nie przyznano
 • 1986 – Tomasz Jastrun, Adam Michnik, Leszek Szaruga
 • 1985 – Jerzy Jarzębski
 • 1984 – Bronisław Maj, Tadeusz Korzeniewski
 • 1983 – Stefan Chwin, O. Jan Góra, Antoni Pawlak, Jan Polkowski, Stanisław Rosiek
 • 1982 – Nagrody nie przyznano
 • 1981 – Janusz Anderman, Krzysztof Dybciak, Anna Frajlich-Zając, JanKomolka
 • 1980 – Józef Baran, Jerzy Pluta, Janusz Węgiełek
 • 1975 – Wojciech Karpiński, Julian Kornhauser, Marcin Król, Paweł Łysek, Adam 
 • 1974 – Jerzy W. Borejsza, Alicja Iwańska, Edward Redliński
 • 1973 – Tomasz Burek, Ks. Janusz A. Ihnatowicz, Ewa Lipska, Alicja Lisiecka 
 • 1972 – Stanisław Barańczak, Ks. Bonifacy Miazek, Edward Stachura, Władysław Lech Terlecki 
 • 1971 – Bohdan Cywiński, Adam Czerniawski, Jerzy Harasymowicz, Zygmunt Haupt, Wacław Iwaniuk, Zbigniew Żakiewicz
 • 1970 – Jerzy Gierałtowski  „Janina Kowalska” (właśc. Hanna Świderska), Kazimierz Orłoś 
 • 1969 – Jan Darowski, Urszula Kozioł, Jerzy Kwiatkowski, Mieczysław Paszkiewicz, Alina Witkowska
 • 1968 – Jan Błoński, Konstanty Jeleński, Marek Nowakowski, Ryszard Przybylski, Marek Skwarnicki
 • 1967 – Jarosław Abramów, Tadeusz Nowak, Jarosław Marek Rymkiewicz
 • 1966 – Henryk Grynberg Gustaw Herling-Grudziński Włodzimierz Odojewski
 • 1965 – Tadeusz Chabrowski Andrzej Kijowski Marian Ośniałowski Wiktor Woroszylski
 • 1964 – Bogdan Czaykowski, Wiesław Dymny, Tadeusz Konwicki, Zofia Romanowiczowa, Bogan Wojdowski
 • 1963 – Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jan Winczakiewicz 
 • 1962 – Andrzej Brycht, Andrzej Busza, Sławomir Mrożek, Jan Rostworowski