Nagroda im. Kościelskich 2007 r.

„Szwajcarsko-polski laur dla Mikołaja Łozińskiego” W sobotę 6 października 2007 r po raz 45, ty razem w Warszawie, została wręczona literacka Nagroda Kościelskich”.

Odebrał ją Mikołaj Łoziński, autor powieści „Reisefieber”. Książka ukazała się
w 2006 r nakładem krakowskiego wydawnictwa „Znak”. Wcześniej otrzymała drugą nagrodę Fundacji Kultury i nominowana była do literackiej nagrody NIKE.

Jest tłumaczona na język niemiecki, węgierski, słoweński i łotewski.

Laureat – Mikołaj Łoziński ma 27 lat, skończył socjologię na Sorbonie. Publikował już wcześniej krótkie opowiadania w pismach literackich, miał kilka wystaw fotograficznych. Podczas studiów zarabiał na życie jako malarz pokojowy, fotograf i tłumacz.

W Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie uroczystość prowadzili członkowie jury Nagrody Kościelskich: prof. Zygmunt Marzys prof. Francois Roset,
prof. Jacek Woźniakowski, i prof. Jerzy Jarzębski.

Dziś uroczystość wręczenia nagrody jest bardzo ważnym wydarzeniem
w szwajcarsko – polskich kontaktach kulturalnych – mówił Łukasz Gasser – minister ambasady Szwajcarii w Polsce.

Obecni też byli dziennikarze z radia i telewizji, rodzina laureata, wydawcy, księgarze oraz delegacja z Miłosławia i Wrześni w składzie: starosta wrzesiński –
Dionizy Jaśniewicz, burmistrz gminy Miłosław – Zbigniew Skikiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Sobczak i Elżbieta Gajewicz.

Ze względu na stan zdrowia zabrakło na tegorocznej uroczystości Janiny Kościelskiej z Londynu – synowej założycielki Fundacji.

Kolejna nagroda w 2008 roku wręczona będzie w Miłosławiu, w dawnej siedzibie rodu Kościelskich.