Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w 2024 r. na terenie gminy Miłosław, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/