Dobiega końca realizacja zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury-tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn. Budowa obiektu małej architektury- tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Już niebawem mieszkańcy Gminy Miłosław będą mogli cieszyć się nowym obiektem w Zabytkowym Parku im. Kościelskich w Miłosławiu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/