Badania statystyczne w Gminie Miłosław!

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie gminy Miłosław realizowane są badania:

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL);

Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

– Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR);

– Transport lekkimi pojazdami użytkowymi.

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2023,405,1.html  oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .