Konsultacje projektu „Program Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Gminy Miłosław Zarządzeniem nr 58/2023 z dnia 9 października 2023 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Program Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji

Ogłoszenie

Projekt Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024

Formularz ankiety