Urząd Statystyczny w Poznaniu realizuje na terenie gminy Miłosław badania pn. „Badanie budżetu czasu ludności (BCL)” oraz „Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)”.

Badania przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

 

Więcej informacji o badaniach na stronach:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27

oraz

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40