„Kulturalna Odnowa – poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Orzechowie”.

 Miejsce tworzenia kultury -świetlica wiejska w Orzechowie zyskała nowy wygląd.

Zostały w niej przeprowadzone roboty remontowo-budowalne, remontowe, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjne.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 84 000,00 zł. Całość prac wynosiła 168 862,38 zł.