Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

  • W ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia dla gmin ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Miłosław otrzymała dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa budowy drogi w miejscowości Lipie”
    Inwestycja swoim zakresem objęła wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i odwodnienia. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu.