Udzielenie pomocy Uchodźcom

W ostatnich dniach wielu z Nas daje piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy otwierają im swoje domy
i serca w najtrudniejszym dla nich czasie. Aby wesprzeć Państwa w tych działaniach oraz by dotrzeć z pomocą do Uchodźców przebywających na terenie naszej Gminy prosimy o wypełnienie tabeli oraz przesłanie na adres e-mail agosciniak@miloslaw.info.pl.
Plik przed wysłaniem proszę zaszyfrować, a hasło podać osobną wiadomością lub na nr tel. 61 438-37-45, 728-459-507.

Tabela