Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzieci, wnuki i prawnuki z rodzin byłych pracowników PPGR mogą otrzymać sprzęt komputerowy.

Konkurs obejmuje następujące obręby geodezyjne, na terenie których funkcjonowały byłe PPGR: Miłosław, Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chrustowo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Pałczyn, Rudki, Skotniki.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. 
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły).

Dzieckiem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach grantu jest dziecko zamieszkujące miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Natomiast członek rodziny (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawnym)), musiał pracować niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwać w miejscowości objętej PPGR.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:
1. oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR

Złożenie dokumentów:
1. Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie szkół w Miłosławiu, Czeszewie i Orzechowie lub Urzędzie Gminy w Miłosławiu w terminie do dnia 25 października 2021 roku.
2. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Gminy w Miłosławiu, w zakresie poprawności

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr