Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, Gmina Miłosław otrzymała dotacje w wysokości 57 337,78.

Za łączną kwotę 71 748,88 zł zostanie zakupione wyposażenie do stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Miłosławiu.