Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Gmina Miłosław utworzy 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci nowej instytucji – Żłobka „Słoneczna polana” w Miłosławiu.
W tym samym budynku mieścić będzie się również przedszkole dla 100 dzieci.