Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 – „Radosna kraina” w Orzechowie