Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa nowego przedszkola wraz z miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci nowej instytucji – Żłobek „Słoneczna polana” w Miłosławiu.