„Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji na terenie gminy Miłosław”

Gmina Miłosław w okresie od lipca do listopada 2020 realizowała operację „Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji na terenie gminy Miłosław”. W ramach projektu w wielu miejscowościach powstały miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców – dorosłych i dzieci.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 175 tys. Operacja polegała na budowie siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Gorzyce, Mikuszewo, Lipie, Czeszewo, Miłosław i Bugaj oraz doposażenie siłowni w Orzechowie i Białym Piątkowie, a także budowę sprawnościowego placu zabaw w Miłosławiu oraz doposażenie placów zabaw w Miłosławiu i budowę placu zabaw w Mikuszewie.

Place zabaw są ważnym punktem każdej miejscowości; tu głównie skupia sie życie młodych mam i ich dzieci. Poprzez doposażenie placów oraz budowie w ich sąsiedztwie siłowni zewnętrznych miejsca te stały się atrakcyjne i uczęszczane przez wszystkich mieszkańców – młodzież i seniorów. Z kolei młode mamy w czasie, gdy ich dzieci korzystają z placów zabaw, mogą poćwiczyć na siłowni. Z pewnością budowa i rozbudowa miejsc rekreacji podniosła atrakcyjność miejscowości i zintegrowała mieszkańców, którzy spędzając czas aktywnie na świeżym powietrzu, poprawiają swe zdrowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez LGD – „Z Nami Warto”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.