Badania statystyczne w Gminie Miłosław

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie gminy Miłosław realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R).