Badanie statystyczne -Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Państwa gminy w dniach

 od 16 do 31 sierpnia 2023r. przeprowadzane jest badanie statystyczne Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie mieszkańcom gminy informacji o badaniu oraz załączonej ulotki.

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu tel. 61 27 98 200

lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Więcej informacji nt. badania znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ w zakładce badania rolnicze.