Badania społeczne – „Uczenie się dorosłych (UD)”, „Badanie budżetu czasu ludności (BCL)”, „Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR)”.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie  Gminy  Miłosław realizowane będą badania : Uczenie się osób dorosłych (UD), „Badanie budżetu czasu ludności ( BCL)” oraz „Badanie budżetu gospodarstw domowych (BR).

 
 

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Więcej informacji o badaniach na stronach:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/24

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41