Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Gmina Miłosław pozyskała grant w wysokości 304 320,00 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup  nowego sprzętu komputerowego oraz jego wdrożenie.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19