zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Lipie

 

Poważny wpływ na tendencje rozwojowe Lipia, jego sytuację demograficzną, gospodarczą oraz planowane działania ma usytuowanie miejscowości w obszarze Gminy Miłosław, która leży w południowo - wschodniej części województwa wielkopolskiego (powiat wrzesiński), pomiędzy dwoma ważnymi szlakami komunikacyjnymi: Poznań - Warszawa (droga krajowa A2) oraz Poznań - Katowice (droga krajowa nr 11). Przez teren samej gminy przebiega droga krajowa Gniezno - Września - Miąskowo (droga nr 15) oraz droga wojewódzka Miłosław - Borzykowo (droga nr 441), a także trasa kolejowa Gniezno - Jarocin. Granice administracyjne gminy obejmują 19 miejscowości. Siedzibą władz gminnych jest miasto Miłosław. Obszary wiejskie podzielone zostały na 16 sołectw. Gmina Miłosław graniczy: od północy - z Gminą Września, od wschodu - z Gminą Kołaczkowo, od południa - z Gminą Żerków i Gminą Nowe Miasto, a od zachodu - z Gminą Krzykosy, Gminą Środa Wlkp. i Gminą Dominowo. Pod względem geograficznym obszar gminy leży na pograniczu dwóch regionów. Część północna wraz z Miłosławiem rozciąga się na Równinie Wrzesińskiej stanowiącej fragment Pojezierza Wielkopolskiego, natomiast część południowa położona jest w Kotlinie Śremskiej, wchodzącej w skład Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej. Sam Miłosław wznosi się na jednym z pagórków Ozu Miłosławskiego na wysokości ok. 90 m n.p.m. Teren miasta jest otoczony stawami, a przez jego centrum przepływa Miłosławka (Szywra), lewy dopływ Moskawy. Miłosław położony jest 44 km na południowy wschód od Poznania, jest oddalony o 14 km od Wrześni, o 15 km - od Środy Wlkp. a o 9 km - od drogi krajowej Poznań - Katowice. Powierzchnia gminy wynosi 13 226 ha, a zamieszkująca ją ludność liczy ponad 10,5 tys. osób. Na obszarze Lipia zamieszkują 242 osoby ( stan na 07.07.2008r.). Struktura wiekowa mieszkańców jest stosunkowo korzystna, gdyż: 47 osób spośród nich zalicza się do grupy w wieku przedprodukcyjnym (nt. 0-15 lat ), 83 osoby - w wieku produkcyjnym (nt.20-60 lat ), 22 osoby w wieku poprodukcyjnym (nt. 65-powyżej lat). Powyższe dane świadczą o pozytywnych trendach demograficznych występujących na terenie Lipia. Duża liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym sprzyja tendencjom rozwojowym i świadczy o wzroście znaczenia miejscowości w kwestiach gospodarczych, kulturalnych i społecznych gminy.

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Historia Lipia sięga XIV stulecia. Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1396r. (Lipę) jako własność szlachecka, będąca w posiadaniu Doliwów. W XV w. znajdowała się w rękach Kębłowskich, od 1777r.-Mielżyńskich, w składzie dóbr miłosławskich, a od 1895r. własność Kościelskich. Zawieruchy wojenne kolejnych powstań i wojen nie omijały Lipian. W najbliższych jego okolicach toczyły się ciężkie walki w okresie Wiosny Ludów ( Bitwa pod Miłosławiem), mieszkańcy boleśnie odczuli na sobie skutki hitlerowskiego terroru 1939-1945(wywózki). Począwszy od 1948 roku w Polsce powstawały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Lipie było jednym z wielu prosperujących tego typu „ zespołów rolnych”, wchodzących w skład Kombinatu PGR Bieganowo, a następnie funkcjonujących w ramach Zakładu Rolnego „BIEGROL”. Już w latach 60-tych rozwój sektora państwowego zaowocował w Lipiu budową osiedli mieszkaniowych (bloki), budynków o charakterze kulturalno-oświatowym (świetlica). Kontynuacja tego następowała poprzez kolejne dekady. Ponadto na obrzeżach wsi funkcjonowały w tym czasie gospodarstwa indywidualne ( w liczbie 8). Wielowiekowa przynależność Lipia do dóbr właścicieli miłosławskich spowodowała, że na terenie miejscowości nie występują dziś praktycznie obiekty sakralne tj. kościół. Miejscem kultu religijnego Lipian jest Kościół w Miłosławiu. Wyjątek stanowiący o próbie zachowania określonej tradycji, kształtującej tożsamość kulturową wsi są zabudowania w postaci: zabytkowego czworaka i ośmioraka z przełomu XIX i XX wieku - związanych w przeszłości z folwarkiem (miejsce usytuowania: przy głównej drodze Lipia) oraz Figury Serca Pana Jezusa (miejsce usytuowania: na płd.-wsch. skraju wsi), 15 lip drobnolistnych stanowiących pomniki przyrody -o obw. 140-420 cm, rosnących na odcinku 400 m (miejsce usytuowania: w odległości ok. 100 m na płd. od wsi, po obu stronach drogi wiejskiej do Miłosławia, biegnącej wzdłuż doliny Miłosła¬wki (po jej płd. stronie), nieco dalej, pomiędzy Miłosławką a tą drogą, w pobliżu styku z drogą z Gorzyc, zachowało się niewielkie grodzisko stożkowate, wysokie 3,5 m, o średnicy u podstawy 29 m. Wokół grodziska widać ślady fosy (wg Kowalenki są to okopy z 1914 r.). Miejscowość Lipie jest jednym z 19 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Miłosław w powiecie wrzesińskim. Położona w odległości 4 km na płn. - wsch. od miasta, ok. 1,5 km na wsch. od szosy nr 259 do Wrześni. Rozciąga się po płd. stronie drogi dojazdowej z Kębłowa, na płn. skraju doliny rzeki Miłosławki. Poniższa mapa ukazuje miejscowość Lipie na tle Gminy Miłosław:

Menu
Gmina Miłosław,
Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie
tel.: 61 438 20 21, email: sekretariat@miloslaw.info.pl
NIP: 789-16-38-190
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x