zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Gorzyce

 
    Gmina Miłosław leży w centrum Wielkopolski, na południowym skraju Równiny Wrzesińskiej. Północna i środkowa część Gminy to tereny rolnicze, co wynika z rzeźby terenu (przewaga terenów płaskich i falistych), klimatycznych oraz uwarunkowań historyczno-gospodarczych. Część południowa położona jest w rozległej, szerokiej pradolinie Warty, zajętej głównie przez lasy porastające terasy Warty, w mniejszym stopniu przez łąki i grunty orne oraz tereny zurbanizowane. Gmina jest atrakcyjna krajobrazowo; istnieją tu podstawy dla rozwoju funkcji rekreacyjnej, turystycznej i uzdrowiskowej.

- 2_gorzyce.jpg
     Administracyjnie Gmina należy do Powiatu Wrzesińskiego, granicząc z następującymi gminami:
 
§ od południa – z gminami: miejsko-wiejską Żerków (powiat jarociński) i gminą wiejską Nowe Miasto nad Wartą (powiat Środa Wielkopolska)
§ od zachodu - z gminą miejsko-wiejską Środa Wielkopolska i gminą wiejską Krzykosy (powiat Środa Wielkopolska)
§ od północnego-zachodu – z gminą wiejską Dominowo (powiat Środa Wielkopolska)
§ od północy – z gminą miejsko-wiejską Września
§ od wschodu – z gminą wiejską Kołaczkowo (powiat wrzesiński).
 
Miejscowość Gorzyce graniczy bezpośrednio z Gminą Kołaczkowo.
 
Obszar Gminy należy do regionów:
 
§ Wysoczyzna Gnieźnieńska z subregionami: Równina Średzka i Równina Wrzesińska
§ Pradolina Warszawsko-Berlińska (Warciańsko-Odrzańska) z subregionem Odcinek Śremski.
 
Teren Gminy położony jest w zasięgu stadiału leszczyńskiego, należącego do zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba terenu, ukształtowana w wyniku działania lądolodu i związanych z nim procesów morfotwórczych, jest słabo urozmaicona.
 
Wysoczyzna ma charakter równiny morenowej płaskiej, miejscami falistej, łagodnie opadającej w kierunku południowym, w stronę pradoliny. Deniwelacje powierzchni terenu na ogół nie przekraczają kilku-kilkunastu metrów. W rzeźbie terenu zaznaczają się wyraźnie pagórki ozowe (ciągnące się na linii Miłosław-Nekla), krawędzie pradoliny oraz płaskie, szerokie doliny cieków: Miłosławka, Kanał Biechowski A i B, Wielki Rów.
 
Najwyżej wzniesiony na obszarze Gminy jest szczyt pagórka ozowego (119,03 m n.p.m.), położonego na północ od wsi Rudki, natomiast najniżej położony punkt wyznacza kota wodna (66,6 m n.p.m.) na rzece Warcie przy jej wyjściu z terenu Gminy.
 
Pradolinę od wysoczyzny oddzielają krawędzie erozyjne o wysokościach względnych rzędu 10-20 metrów. Równina morenowa jest zbudowana z osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych. W budowie powierzchniowej przeważają gliny i piaski. Tylko w dnach dolin rzecznych i obniżeń wykształciły się grunty organiczne. Na północno-wschodnich krańcach Gminy pojawiają się fragmenty zanikającego sandru czerniejewskiego, towarzyszące dolinie Wrześnicy. Występujące wyspowo fragmenty sandru mają małą miąższość (rzędu kilku-kilkunastu metrów) i zbudowane są przeważnie z piasków drobnoziarnistych. Na rejonie na wschód od Miłosławia pojawiają się fragmenty ozów.
 
Pradolina Warciańsko-Odrzańska, z dobrze rozwiniętym systemem terasowym, wyścielona jest madami i piaskami aluwialnymi.
 
Wzmianka historyczna na temat Gorzyc pochodzi z XIVw. Wieś stanowiła wówczas własność Opatów Gorzyckich. W II poł. XIXw. Wieś Gorzyce podzielona była na dwie części; cześć chłopską, gdzie mieszkała 77 osób (7 ewangelików, 70 katolików, w tym 20 analfabetów) w 9 domostwach i folwark, gdzie mieszkało 249 osób (wszyscy katolicy, w tym 68 analfabetów). Majątek ten należał do hrabiego Mielżyńskiego. We wsi stoi dwór, najprawdopodobniej zbudowany na przełomie XIX i XX w. W 1939r. wieś należała do Wojciecha Kościelskiego z Miłosławia. Obecnie wieś zamieszkuje 235 osób.
 
Wieś Gorzyce usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej krzyżującej się z drogą gminną.
 
Ogólna powierzchnia Gorzyc wynosi 814,8781 ha. Szczegółowy podział gruntów przedstawia poniższa tabela:
 
Rodzaj użytkówPowierzchnia (ha)
Użytki rolne511,5121
w tym:grunty orne479,7626
sady0,4225
łąki27,1423
pastwiska4,1847
Pozostałe grunty303,3660 (247,2058-lasy)
POWIERZCHNIA OGÓŁEM814,8781


- 1_gorzyce.jpg 

Menu
Gmina Miłosław,
Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie
tel.: 61 438 20 21, email: sekretariat@miloslaw.info.pl
NIP: 789-16-38-190
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x