zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Białe Piątkowo

 
Białe Piątkowo wieś w gminie Miłosław, odległa o 3 km na południowy - zachód od miasta, przy szosie nr 15, prowadzą­cej w kierunku Miąskowa. Od północy przylega do niej duży kompleks stawów hodowlanych, ciąg­nących się w dolinie Miłosławki, należących do Gospodarstwa Rybackiego Skarbu Państwa w Miłosławiu.

- 1_b_piatkowo.jpg

Ogólna powierzchnia Białego Piątkowa wynosi: 499,2356 ha.

Szczegółowy podział gruntów przedstawia poniższa tabela

Rodzaj użytków

Powierzchnia (ha)

Użytki rolne

398,7753

W tym:

Grunty rolne

372,3232

Sady

2,5454

Łąki

12,8131

Pastwiska

11,0936

Pozostałe grunty

77,3521

W tym lasy

23,1082

Powierzchnia ogółem

499,2356

 

- 2_b_piatkowo.jpg

- 3_b_piatkowo.jpg

 

Wieś Białe Piątkowo - znana w przeszłości także jako Wielkie Piątkowo. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1305 r. (Petkovo) jako wieś szlachecka. W 1463 r. wymieniona była wśród posiadłości rodu Doliwów. W późniejszych wiekach została włączona do klucza dóbr miłosławskich. W XVIII stuleciu wraz z całością klucza była własnością Grabskich, od 1777 r. - Mielżyńskich, a od 1895 r. - Kościelskich. W 2 poł. XVIII w. sprowadzono tu olędrów. Stąd pochodził Mścigniew - kasztelan zbąski w latach 1390-1401. O wczesnym osadnictwie tych okolic świadczą liczne znaleziska archeologiczne. Już przed I wojną światową na północnym – wschodzie od wsi odkryto cmentarzysko szkieletowe z ponad 70 grobami, ułożonymi w kilku rzędach, datowane na IX-XI w. Prowadzone w 1934 r. prace wykopaliskowe doprowadziły też do odkrycia wśród łąk, zamienionych na stawy rybne, na lewym brzegu Miłosławki, częściowo znisz­czonego, wczesnośredniowiecznego grodziska stożkowatego otoczonego wałem, a w jego pobliżu - dwóch osad z tego okresu. Jak wspomina F. Skoraczewski, w okolicy tej odkryto również szkielety zdradzające wyraźne mongolskie cechy, co miałoby świadczyć, że podczas najazdu Tatarów na Polskę w XIII w. ich hordy zawędrowały także i tutaj.

Również ciekawe przykłady obiektów sakralnych ma na swoim terenie Białe Piątkowo. Pierwszym z nich jest figura Matki Bożej - 4_b_piatkowo.jpgNiepokalanej Poczętej usytuowana przy szosie Miłosław – Środa – Poznań. Stoi na prostokątnym podwyższeniu o dwumetrowej wysokości. Przytwierdzono do niego niewielki obrazek przedstawiający Matkę Bożą oraz tablicę z zawołaniem: „pod Twoją obronę uciekamy się”. Figura Maryi czuwająca przy drodze ma na sobie biała suknię i błękitny płaszcz. Fundatorem i wykonawcą kapliczki był mieszkaniec wsi, murarz - Stanisław Kowalski, który w 1958 r. zakupił posąg Matki Bożej w księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. W otoczeniu przez długie lata w maju i październiku zbierali się mieszkańcy wsi na wieczorne modlitwy. Wcześniej w tym miejscu stał wysoki, drewniany krzyż, który został przewrócony i pocięty przez Niemców w 1940 r.

 

 

 

 

 

 

 

Figura św. Antoniego stoi od lat przy końcu wsi i strzeże polnej drogi na Stoki. Patron zagubionych osób i rzeczy, żniw, więźniów,sierot i dzieci przedstawiony jest w tradycyjnej pozie. Franciszkanin z błogim uśmiechem na twarzy, ubrany - 5_b_piatkowo.jpgw brązowy habit zakonny trzyma na rękach Jezusa. Pierwotnie postać świętego umocowano na wysokim, okrągłym słupie, który przypominał pień drzewa. Ogrodzenie stanowiły kamienne słupki połączone ręcznie kutym łańcuchem. Figurę zdjęto w 1940 r. Podwyższenie zniszczono. Dopiero po zakończeniu wojny odnowiono wyjętą z ukrycia postać świętego, uzupełniono powstałe zniszczenia i postawiono na nowej, prostokątnej, dwustopniowej postawie. Swoim położeniem i wymową odbiegającą od większości tego rodzaju obiektów zachwyca wszystkich trzeci przykład w tej miejscowości.

 

 

 

 

Kierując się drogą z Białego Piątkowa do Winnej Góry, na tle stawów i lasów, tuż obok ogrodzenia prywatnej posesji Państwa - 6_b_piatkowo.jpgGorzelaków stoi kapliczka św. Józefa. Patron rodzin, ojców umierających i robotników w lewej ręce trzyma lilię – symbol czystości, a na prawej unosi przytulające się do niego Dzieciątko Jezusa. Figurka widoczna z trzech stron przez łukowato zakończone otwory umieszczona jest wewnątrz murowanej, bielonej kapliczki. Nie można przejść obojętnie obok napisu, jaki widnieje na tablicy przytwierdzonej do cokołu – „Pamięci naszej Mamy Wacławy Wójcińskiej”. Kapliczka stanęła w tym, miejscu i została poświecona w 2000r. z inicjatywy córki – Urszuli Zgorzelak. Niestety, kapliczka ta kilka lat temu stała się przedmiotem bezmyślnego ataku ludzi, którzy zniszczyli tablicę, figurkę i ochraniający ja dwuspadowy daszek.

 

 

 

W centrum wsi, przy skrzyżowaniu znajduje się budynek dawnej szkoły z 1936 r., do którego w okresie okupacji hitlerowskiej uczęszczały polskie dzieci z Miłosławia i okolicy (w Miłosławiu funkcjonowała w tym czasie szkoła tylko dla dzieci niemieckich). Przylega doń obiekt straży pożarnej, wzniesiony w latach 1987-90, z salą widowiskową. W południowej części wsi przetrwała dawna kolonia mieszkaniowa folwarku, złożona z dwóch ośmioraków i trzech czworaków, zbudowanych w 2 poł. XIX w.

- 7_b_piatkowo.jpg

- 8_b_piatkowo.jpg

Ośmioraki


- 9_b_piatkowo.jpg - 10_b_piatkowo.jpg

Czworaki

Ok. 200 m stąd na zachód, wokół podwórza gospodarczego, ciągną się zabudowania folwarczne z 2 poł. XIX w., z zabytkową stodołą, oborą i spichlerzem. W północnej pierzei podwórza, na fundamentach rządcówki, wzniesiono nowy budynek miesz­kalny.

- 11_b_piatkowo.jpg - 12_b_piatkowo.jpg

W 2005r. mieszkańcy Białego Piątkowa uroczyście obchodzili 700 rocznicę wsi. Z tej okazji rada sołecka wraz z kołem gospodyń wiejskich przygotowała szereg atrakcji. Jeden z najstarszych mieszkańców wsi opowiedział dzieje wioski od 1305r. Mali mieszkańcy przygotowali na te okazję przedstawienie. Mieszkańcy bawili się do samego rana.

Menu
Gmina Miłosław,
Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie
tel.: 61 438 20 21, email: sekretariat@miloslaw.info.pl
NIP: 789-16-38-190
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x